VII. zjazd OZ PŠaV na Slovensku

V dňoch 26. – 28. novembra 2015 sa v priestoroch hotela Sorea Trigan na Štrbskom Plese uskutočnil VII. zjazd Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Na zjazde sa zúčastnilo 138 delegátov z celého Slovenska, ktorí zastupovali pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov na všetkých typoch a stupňoch škôl a školských zariadení. Medzi domácimi hosťami boli: prezident SR Andrej Kiska, predseda NR SR Peter Pellegrini, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler, prezident KOZ SR Jozef Kollár, výkonný podpredseda ZMOS-u Jozef Turčány či zástupca SRK a rektor Prešovskej univerzity Peter Kónya. Zo zahraničných hostí zjazd pozdravili: predseda českého ČMOS PŠ František Dobšík, predsedníčka bulharského SBU Janka Takeva, predsedníčka maďarského PSZ Galló Istvánné a podpredseda poľského ZNP Grzegorz Gruchlik.