Účelové cvičenie pre prvý ročník

001 Mám rád začiatok školského roka, teda až na tu byrokraciu, ale ostatné to vynahradí. Aby som bol presný, účelové cvičenia, exkurzie, výlety a ja samozrejme v hlavnej úlohe. Nebolo to inak ani tento rok a ani nie po týždni školy sme vyhnal detiská do prírody na účelové cvičenia. Prvákov vždy naženieme ku priehrade a skúšajú si tam zrýchlený presun v maskách, hod granátom na cieľ, streľbu zo vzduchovej pušky, topografiu a zdravotnú prípravu. Deň pred týmto účelovým cvičením som bol z druhákmi v Klíne a preto na druhí deň nezaškodila práca na stanovištiach.