Účelové cvičenie pre prvý ročník

001

Mám rád začiatok školského roka, teda až na tu byrokraciu, ale ostatné to vynahradí. Aby som bol presný, účelové cvičenia, exkurzie, výlety a ja samozrejme v hlavnej úlohe. Nebolo to inak ani tento rok a ani nie po týždni školy sme vyhnal detiská do prírody na účelové cvičenia.

Prvákov vždy naženieme ku priehrade a skúšajú si tam zrýchlený presun v maskách, hod granátom na cieľ, streľbu zo vzduchovej pušky, topografiu a zdravotnú prípravu.

Deň pred týmto účelovým cvičením som bol z druhákmi v Klíne a preto na druhí deň nezaškodila práca na stanovištiach.

Rio de Klin

Účelové cvičenie pre druhý ročník, určite to znie zaujímavo, ale ja som sa rozhodol, že tentokrát to nebudú žiadne masky, zakladanie ohňa, hasenie ohňa a ani streľba. Jednoducho sme sa vybrali na turistickú prechádzku do Klína. Teda presnejšie do Rio de Klín.