arwa

Občianske združenie ARWA, je v zmysle zákona č. 3/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov založeným za účelom uspokojovania ich záujmov a potrieb, najmä v oblasti telesnej kultúry, športu, turistiky a fyzioterapie ale aj v iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života.

oz[at]rwan[dot]sk

Členovia výboru:

PaedDr. Radovan Pňaček

PaedDr. Anna Červenková

Ing. Mgr. Mária Chladná