Смысловые Галлюцинации – Последний день Земли

Keď nám prestane záležať na našom aj na cudzom, keď na celom svete zostaneme posledný dvaja. Nastane na svete posledné svitanie a po nás neostane nič po tisíce rokov. Ja ťa budem sledovať kým nezhasne svetlo na celej Zemi, nezhasne svetlo. Ja ťa budem sledovať kým nezhasne svetlo, v mojich očiach, nezhasne svetlo. Začala posledná pieseň a bežia titulky, film je na konci a skončili hry. Zostali sme posledný ľudia na Zemi, nikto viac nepríde k tebe ani ku mne. Ja ťa budem sledovať kým nezhasne svetlo na celej Zemi, nezhasne svetlo. Ja ťa budem sledovať kým nezhasne svetlo, v mojich očiach, nezhasne svetlo. Ja ťa budem sledovať kým nezhasne svetlo na celej Zemi, nezhasne svetlo. Ja ťa budem sledovať kým nezhasne svetlo, v mojich očiach, nezhasne svetlo.