Смысловые Галлюцинации – Последний день Земли

Keď nám prestane záležať na našom aj na cudzom,
keď na celom svete zostaneme posledný dvaja.
Nastane na svete posledné svitanie
a po nás neostane nič po tisíce rokov.

Ja ťa budem sledovať
kým nezhasne svetlo
na celej Zemi, nezhasne svetlo.
Ja ťa budem sledovať
kým nezhasne svetlo,
v mojich očiach, nezhasne svetlo.

Začala posledná pieseň a bežia titulky,
film je na konci a skončili hry.
Zostali sme posledný ľudia na Zemi,
nikto viac nepríde k tebe ani ku mne.

Ja ťa budem sledovať
kým nezhasne svetlo
na celej Zemi, nezhasne svetlo.
Ja ťa budem sledovať
kým nezhasne svetlo,
v mojich očiach, nezhasne svetlo.

Ja ťa budem sledovať
kým nezhasne svetlo
na celej Zemi, nezhasne svetlo.
Ja ťa budem sledovať
kým nezhasne svetlo,
v mojich očiach, nezhasne svetlo.